O nás

Profesionální úklidové služby

pro kanceláře, sklady a průmyslové provozy

Více

Čištění fasád a fotovoltaiky

Rotační kartáče, demineralizovaná voda

Více

Landscaping a péče o zeleň

Špičková technika a lidé

Více

Plošná dezinfekce

Pro veřejné prostory, kanceláře, provozy

Více

Skvělý tým

Nejmodernější technologie

Více

Plošná dezinfekce pro veřejné prostory, kanceláře, provozy

Více

Profesionální úklid pro kanceláře, sklady a provozy

Více

Špičkový tým, hi-tech vybavení

Více

Péče o zeleň a sezónní údržba, bezpečně a ekologicky 

Více
ÚKLID

Sklady, kanceláře, speciální provozy

SEZÓNNÍ ÚDRŽBA

Listí, sníh, náledí

PÉČE O ZELEŇ

V interiérech i exteriérech

LIKVIDACE ŠKŮDCŮ

Dezinfekce, dezinsekce, deratizace

Jsme členy České asociace úklidu a čištění a Hospodářské komory ČR a řídíme se etickými kodexy obou organizací.

1. Naším cílem je poskytovat zákazníkům prvotřídní hodnotné služby a převzít odpovědnost za udržování hygienických standardů a za dlouhodobé udržování užitné hodnoty majetku zákazníka.

2. Víme, jak kvalita úklidu ovlivňuje dojem a image. Pořádek, hygiena a čistota v objektech a zařízeních našich zákazníků je nejen jeho vizitkou, ale také vizitkou kvality naší práce.

3. Hluboce si vážíme důvěry našich zákazníků. Jsme si vědomi toho, že důvěryhodnost každého z nás ovlivňuje i důvěru zákazníků k úklidovému oboru jako celku. Proto veškerá naše činnost směřuje k trvalému posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti úklidového průmyslu.

4. Při úklidu využíváme moderních technologických postupů, zařízení, pomůcek a prostředků, které splňují veškeré požadavky na bezpečnost při používání a na ochranu životního prostředí.

5. Při poskytování služeb máme vždy na mysli zájem zákazníka. Volíme takové technologické úklidové postupy, abychom vhodným ošetřováním prodlužovali životnost vybavení a budov zákazníků a šetřili tak jejich náklady na obnovu.

6. Při poskytování služeb postupujeme s maximální odbornou péčí. Přijímáme veškerou odpovědnost za nejvyšší kvalitu služeb. Proti případným způsobeným škodám jsme odpovídajícím způsobem pojištěni.

7. Úklidové technologie se vyvíjejí. Věnujeme proto úsilí na neustálé vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace našich pracovníků ve všech oblastech úklidového oboru. Znalosti a zkušenosti našich pracovníků jsou zdrojem našeho umění a pro zákazníka zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb.

8. Naším posláním není jen vzdělávat se a poskytovat ty nejlepší služby. Považujeme za stejně důležité přenášet naše znalosti a zkušenosti i na naše zákazníky tak, aby se dokázali odborně orientovat v úklidovém oboru a uměli reálně hodnotit úroveň poskytovaných služeb podle všeobecně uznávaných pravidel.

9. Při poskytování úklidových služeb postupujeme jednotně podle úklidových standardů CAC. Jsou měřítkem naší práce a jsou plně veřejně přístupné.

10. Svou prací chceme aktivně přispívat k posilování důležitosti úklidového oboru v rámci celého průmyslu a chceme tak dosáhnout jeho odpovídajícího postavení.

11. Budeme veškerou činnost vyvíjet v souladu s tímto etickým kodexem.